T

Sun, Aug 22, 2021 3:56 PM

RUCKUS Technical Family - Thailand 25/08 : The New RUCKUS Wireless Portfolio

Title:  The New RUCKUS Wireless Portfolio – August webinar

 

วันที่จัดงาน: 25 สิงหาคม 2021

 

 

งานสัมนาออนไลน์ครั้งนี้ เราจะมีการอัพเดทในส่วนของ Access Point รุ่นใหม่ๆ ที่ถูกเพิ่มเข้ามาอยู่บน RUCKUS Portfolio รวมไปถึงจะมีการวิเคราะห์ว่าในแต่ละรุ่นนั้น เหมาะสมสำหรับกับการนำเสนอในตลาดไหนบ้าง

 

นอกจากนี้แล้ว เรายังจะเจาะลึกในส่วนของ Firmware สำหรับใช้ในการทำงานร่วมกันระหว่าง Access Point (รวมไปถึงรุ่นที่ประกาศ EOL แล้ว) และ Controller ในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

No Responses!

Important Announcement